GDPR

 

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som företagsnamn, organisationsnummer, e-postadress, namn och telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna sända och fakturera för produkter vid eventuellt köp.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med fraktbolag vid eventuellt köp. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Anderson Scenprodukter Okero AB, Kabelvgäen 4, 60210 Norrköping. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på 011-300 48 40. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.